„Prekvapivo pôsobivé, kultivované a “hlasné” obrazy. Sú to obrazy kúzelných, pocitových duševných i vizuálnych projekcií. Mnohé odkazujú a priznávajú krajinárske inšpirácie, iné rôzne psychické stavy tela a duše. Tajomstvá a záhady, nepokoj i meditáciu, maliarsku kontempláciu. Nové diela sú ďalej na ceste maliarky a hlbšie do vnútra videnia i mal’by. Sú v nich magické svetlá, farby a chvenie. Sú to reflexie pocitov, tušenia a predtúch, poznania a vedomia prítomnosti a ‘účasti’ maliarky v krajine a krajiny v maliarke. Sú to obrazy, zrkadlá i javiská vciťovania a vízií. Sú to obrazy reálnych inšpirácií a maliarskej abstrakcie v čase a priestore ’šaldovského hájemství zraku’, v jemnej a něžnej citlivosti očí, intelektu a citu Radky Vom.”

…….

„Maľba Radky Vom je dynamická, temperamentná a vitálna. Je to živý organizmus. Je silne expresívna vo vyžarovaní farieb, vo vnútorných svetlách a v rukopise. Má kvality informelu i akčného maliarskeho prejavu. Nevzdáva sa väzby k reálnej i psychickej – pocitovej inšpirácii. Je autonómnych dielom. Signálom, vyžarovaním, erupciou. Spontánnym divadlom a slobodnou víziou. Zároveň geometrickým, konštruktívnym „řádom“ tvarov, plôch a línií v ich racionálnom, dekoratívnom usporiadaní. Toto pozná abstrakcia USA i v Európe a viacerí českí umelci „poselství jiného výrazu“, ako o tom píše v rovnomennej publikácii Mahulena Nešlehová (BASE ARTetFACT, Praha 1997) a Zdeněk Primus – Umění je abstrakce (2003).“

…….

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc